Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

3.331.515 945.196

ÖNEMLİ DUYURU

Dergimize yeni makale kabulü yeniden başlamıştır.

Dergimize ev sahipliği yapan Dergipark ADS'den (Açık Dergi Sistemi) UDS'ye (Ulakbim Dergi Sistemi) geçiş yapmıştır. Bu geçiş sonrasında dergimize yayınlarınızı yüklemek için http://dergipark.gov.tr/mkusbed adresindeki için UDS sayfamızı ziyaret ediniz.

Yeni UDS sisteminde de eski giriş bilgileriniz (e-posta adresi ve şifre) kullanılmaktadır. Eğer sisteme girişte sorun yaşarsanız (ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr) adresine e-posta göndererek yardım alabilirsiniz.

Sisteme giriş sorunları dergimize özgü olmayıp, Dergipark ev sahipliğindeki bütün dergiler için geçerlidir. Sisteme bir kez giriş yaptığınızda Dergipark ev sahipliğindeki bütün dergilere erişim sağlayabileceksiniz.

Dergimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez (Mart, Haziran Eylül ve Aralık) yayımlanan sosyal bilimler içerikli akademik bir dergidir.

Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmiş olması gerekekmektedir.

Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınızı öncelikle yazım kurallarımıza göre düzenleyiniz.


Dergimiz, aşağıdaki veritabanları ve endekslerde taranmaktadır.


                                  

  Duyurular

 

Dergimize Yazı Yükleyecek Yazarların Dikkatine

 
Bu uyarıya göre yüklenmeyen yazılar dikkate alınmayacaktır.  
Yayın tarihi: 2016-07-29 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 14, Sayı 37 (2017)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

Öğretmen Adaylarının Akademik Özyeterlikleri ve Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / The Investigation of the Relationship Between the Academic Self-Efficacy and Occupational Anxiety of Teacher Candidates PDF
Vildan DONMUŞ, Burhan AKPUNAR, Mehmet EROĞLU
İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması / Validity and Reliability of the Attitude Scale Towards Fourth-Grade Social Studies Course PDF
Özlem ULU KALIN, Yavuz TOPKAYA
Yozgat’ta Öğrenci Başarısı: Başarı Engelleri ve Başarıyı Artırmak için Yapılabilecekler / Student Success at Yozgat: Success Barrier and to Do for Success PDF
Emine BABAOĞLAN
Mobbing ve İş Performansına İlişkin Öğretmen Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Teachers’ Perception about Mobbing and Job Performance in terms of Several Variaties PDF
Orhan ÇINAR, Esra Nur AKPUNAR
Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarına Verilen Değerler Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi / The Examination of Teachers’ View Concerning Values Education for 5-6 Year Old Preschoolers PDF
Serpil PEKDOĞAN, Halil İbrahim KORKMAZ
Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Characteristics of Primary School Teachers and Their Motivations PDF
Cennet GÖLOĞLU DEMİR, Engin DEMİR, Yavuz BOLAT
Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi / Inservice Training Model Suggestion for Classroom Teachers PDF
Ümran ŞAHİN, Adil TÜRKOĞLU
A Transnational Feminist Analysis of Kay Adshead’s The Bogus Woman (2001) / Kay Adshead’in The Bogus Woman (2001) Eserinin Transnasyonel Feminizm Baḡlamında Çözümlemesi PDF (English)
Nursen GÖMCELİ
İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Savaş ve Barış Kavramlarına Yönelik Metaforik Algıları / Analysis of the War and Peace Concept Through the Perspectives of Elementary School Students Via Metaphors PDF
Fikriye KANATLI, Sinan SCHREGLMANN
Ergenlerde Utangaçlık, Kendini Gizleme ve Sosyal Medya Tutumları İlişkisi / The Relationship Between Shyness, Self Concealing and Social Media Attitudes in Adolescents PDF
Binaz BOZKUR, Mehmet GÜNDOĞDU
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Webquestlerde Kullandıkları Bağlamların ve Bu Bağlamlarla Matematik Öğrenme Alanları Arasında Kurdukları İlişkilerin İncelenmesi / Investigating Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Use of Contexts and W PDF
H. Bahadır YANIK
Lise Matematik Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ve Teknolojiyi Bütünleştirme Öz-Yeterlilikleri / An Examination of In-Service Secondary Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge and Their Technology Integration PDF
Firdevs İclal KARATAŞ, Fatma ASLAN TUTAK
Ortaokul Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili Zihinsel Modelleri / Mental Models of Middle School Students on Sun, Earth, Moon PDF
Gonca HARMAN
Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına Katılan Ziyaretçilerin Algı ve Memnuniyetleri / The Satisfactions and the Perceptions of the Visitors Joining Adana International Orange Blossom Carnival PDF
Oya Berkay KARACA, Oya YILDIRIM, A. Celil ÇAKICI
Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Urartu Metal Eseri / A Group of Urartian Metal Works from Kahramanmaraş Archeology Museum PDF
Davut YİĞİTPAŞA, Süleyman CAN
Temel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Müdürlerinin Liderlik Becerilerinin İncelenmesi / An Investigation into the Leadership Skills of School Principals at Elementary Educational Institutions PDF
Zehra KESER ÖZMANTAR, Yunus Emre ÇETİN
The Realistic Reasons for Unrealistic Solutions of Pre-Service Primary School Mathematics Teachers in Non-Standard Word Problems: The Example from Turkey / İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Standart Olmayan Dört İşlem Problemlerine Gerçekçi Olma PDF (English)
Çiğdem KILIÇ


ISSN: 1304-429X