14. Yüzyıl Bizans Dönemine Ait Minyatürlü Bir El Yazmasının İkonografi ve Üslup Açısından Değerlendirilmesi (Oxford University, Bodleian Library, MS. Gr. Th. f 1) / A Byzantine Illuminated Manuscript of the Work to be Consired Iconography and Stylistic

Sabah SAHİLLİ
3.194 556

Öz


Bu çalışmanın konusunu Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesinde yer alan MS. Gr. th. f.1 envanter numaralı XIV.yüzyıla ait bir Bizans minyatürlü el yazmasının üslupsal ve ikonografik olarak değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Çalışmamızın amacı; henüz ayrıntılı bir araştırma ile literatüre girmemiş olan bu değerli el yazmasına ilişkin açıklayıcı bilgileri bilim dünyasına kazandırmaktır. Çalışmamız el yazmaları hakkında kısa bilgiler ile başlayarak Hıristiyanlığın el yazmaları üretiminde ki etkisi ile devam etmektedir. Yazmanın genel özellikleri hakkında geniş bilgi verilerek, bazı örnekler ışığında eserin ikonografik karakteri açıklandıktan sonra yazmanın üslupsal analizi yapılarak çalışma sonlandırılmıştır. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akyürek, E. (1995). Kariye Parekklesionu: Bir Mezar Şapeli Olarak İkonografik Yorumlanması ve İşlevi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim DalıDoktora Tezi, İstanbul

Anderson, J.C. (1992). The New York Cruciform Lectionary, Pennsylvania, s.41-75

Belting, H. (1990), Bild und Kult- Eine Geschichte des Bildes vor Dem Zeitalter der Kunst, Münih, (Translated: Jephcott, E. (1994), Likeness and Presence: A History of the Image Before the Era of Art, Chicago)

Bornovalı, S. (2008), Bizans Mimarlığında Müjde Sahnesinin Yeri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Tarihi ve Kuramı Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul

Buringh, E. and Zanden J. L. (2009). Charting the “Rise of the West”: Manuscripts and Printed Books in Europe, A Long-Term Perspective from the Sixth through Eighteenth Centurie,.Hollanda

Freeman. C. (2003). Egypt, Greece and Rome Civilizations of the Ancient Mediterranean. (Çev. Suat Kemal Angı). Ankara.

Greogry, T. E. (2011). Bizans Tarihi. (Çev. Esra Ermert), İstanbul.

Herrin, J. (2013). Byzantium, The Surprising Life of a Medieval Empire. (Çev. Uygur Kocabaşoğlu). İstanbul.

Hutter,I. (2007). “Der Despotes Demetrios Palailogos und sein “Bildmenologion” in Oxford” Jahrbuch Der Österreichischen Byzantinistik, 57.Band, p.183-214, Wien/Germany

Jean, G. (2004). Yazı İnsanlığın Belleği, (Çev.,Nami Başer). İstanbul.

Kazancı. T. (2010). “Lekesiz Gebelik: Meryem’in Saflığının Teolojik ve Sanatsal Betimi”, Sanat Tarihi Yıllığı, sayı.22, s.101-122

Kitab-ı Mukaddes Şirketi (1998), İncil (Sevindirici Haber), İstanbul

Mcgiffert. C.A. (1890), “The Church History of Eusebius”, Eusebius Pamphilius: Church History, Life of Constantine, Oration in Praise of Constantine by Eusebius Pamphilius, New York

Ostrogorsky, G. (2006). Bizans Devleti Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan), Türk Tarih Kurumu, Ankara

Ozansoy, E. (2015), “Özel Görüşme”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

Parpulov, G.R., (2011), The Study of Byzantine Book Illumination:Past, Present, and Futures, Plovdiv, Bulgaria

Stefec, R.S. (2012). “Die Synaxarverse des Nikephoros Xanthopulos” Jahrbuch Der Österreichischen Byzantinistik, 62.Band, p.145-161, Wien/Germany

Thurston, H.(1911). “Menologium”, The Catholic Encyclopedia, New York

Tradigo,A. (2004), İcons and Saints of the Eastern Orthodox Church, Los Angeles

Tükel U. ve Arsal S.Y. (2014), Sözden İmgeye Batı Sanatında İkonografi, İstanbul

Wixom, W. (1907). “Byzantine Art and The Latin West”, The glory of Byzantium: art and culture of the Middle Byzantine era, A.D. 843-1261, p.434-450, New York

Oxford Universty, Bodleian Library: http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/view/search?q==%22MS.%20Gr.%20th.%20f.%201.%20(Byzantine%20illumination%3A%20Menologion).%22&sort=Shelfmark,Folio_Page

Princeton Universty, Modern Language Translations of Byzantine Sources Digitized Greek Manuscripts : http://library.princeton.edu/byzantine/manuscript-title-list