LOZAN ANTLAŞMASI’NIN İSTANBUL BASININDA YANKILARI: TEVHÎD-i EFKÂR ÖRNEĞİ

Seydi Vakkas Toprak
3.476 757

Öz


Özet

Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıran antlaşmaların sonuncusu olan Lozan Antlaşması’yla ilgili çok sayıda çalışma vardır. Ancak antlaşmanın imzalanmasından sonra kamuoyuna yansıması ve kamuoyunu nasıl etkilediğiyle ilgili çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışma ile Lozan Antlaşması’nın İstanbul halkı üzerinde nasıl bir etki bıraktığı, dönemin önemli İstanbul gazetelerinden biri olan Tevhîd-i Efkâr’ın ilgili sayıları taranarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Lozan Antlaşması’nın imzalanması, TBMM’de onaylanması ve uygulanması sürecinde Tevhîd-i Efkâr’da çıkan ilgili tüm yazılar incelenerek Lozan Antlaşması’nın kamuoyuna ne şekilde yansıdığı ortaya konulmaya çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tevhîd-i Efkâr Gazetesi, Lozan Antlaşması’nın Onaylanması, İstanbul’un Tahliyesi, Azınlıkların Lozan’a Tepkisi, Yabancı Basında Lozan’ın Yankıları, Lozan’a Karşı Çıkanlar, Lozan Kutlamaları.


Anahtar kelimeler


Tevhîd-i Efkâr Gazetesi, Lozan Antlaşması’nın

Tam metin:

PDF