NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

ersan ozkan
3.607 834

Öz


Terör örgütlerini yaşatan önemli faktörlerden biri örgüte üye katılımlarının sürekliliğidir. İnsan kaynağından yoksun bir terör örgütü eylemler icra edemeyecek ve zaman içinde tamamen pasifleşerek ortadan kalkacaktır. Yoğunluklu olarak Türkiye topraklarında eylemler gerçekleştiren PKK (Kürdistan İşçi Partisi) terör örgütüyle etkili mücadelelerden birisi muhakkak örgüte katılımların engellenmesidir. Bununla birlikte, örgüte nitelikli sempatizanlar ve üyeler üreten ve kazandıran, sistematik katılımlar sağlayan yapılar, sistemler ve programlar terörizmle mücadelede daha çok göz önünde bulundurulması gereken konulardandır. Türkiye’de bu konuya yakın zamanda önemli bir örnek KCK adlı terör örgütünden gelmiştir. PKK’yı da bünyesinde barındıran Kürdistan Topluluklar Birliği olarak adlandırılan şemsiye örgüt KCK (Koma Ciwaken Kürdistan), koordinesi altında barındırdığı Halk Savunma Alan Merkezi ve Siyasal Alan Merkezi gibi bütün yapılara, özellikle de PKK’ya nitelikli eleman kazandırmaktadır. Uluslar arası ve ulusal kamuoylarını manipüle edebilmek amacıyla örtülü örgütlü davranış metotları üretmekle ünlü olan PKK ve türevleri, yasal sivil toplum girişimi görünümünde Siyaset Akademilerini yaygın ve etkili bir şekilde kurmakta, tanıtmakta ve işletmektedir. Terör örgütlerinin nitelikli örgüt mensubu üretme yöntemlerine örnek olarak KCK Siyaset Akademilerini inceleyen bu çalışmada yazarlar, açık kaynak taramasını araştırma metodu olarak kullanmışlardır. Ayrıca, KCK Siyaset Akademilerinin kuruluş amacı, kullanımı, çıktıları ve geleceğe yönelik stratejileri terörle mücadele uzmanlarıyla yapılan ikili görüşmelerin derinlemesine analiziyle değerlendirilmiştir.  


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Akın, S. (2011). Örgüte yönetici yetiştiriyor. Vatan Gazetesi. 15.01.2012 tarihinde http://haber.gazetevatan.com/orgute-yonetici-yetistiriyor-iddiasi/407928/1/Haber adresinden erişilmiştir.

Akyol, T. (2011). KCK nedir? Hürriyet Gazetesi. 2.12.2011 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/19043893.asp adresinden erişilmiştir.

Arslan, A. Y. (2011). PKK kampını Kandil'de değil İstanbul'da kurmak! Bugün Gazetesi. 15.01.2012 tarihinde http://www.bugun.com.tr/kose-yazisi/174337-pkk-kampini-kandil-de-degil-istanbul-da-kurmak-makalesi.aspx adresinden erişilmiştir.

Bağımsız İletişim Ağı [BİANET]. (2011). Öğretim üyeleri BDP Siyaset Akademisinde. 14.01.2012 tarihinde http://bianet.org/bianet/siyaset/134273-ogretim-uyeleri-bdp-siyaset-akademisinde adresinden erişilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü [EGM]. (2011). PKK/KCK terör örgütü konulu 25.11.2011 tarihli resmi yazı. EGM. Ankara.

Elibol, K. (2011). İşte terör örgütünün yeni adı. Bugün Gazetesi. 5.12.2011 tarihinde http://www.bugun.com.tr/haber-detay/176838-iste-teror-orgutunun-yeni-adi-haberi.aspx adresinden erişilmiştir.

Fırat Haber Ajansı. (2010). Öcalan: Demokratik Özerklik Anayasası hazırlanmalı. Firatnews.com. 15.01.2012 tarihinde http://www.firatnews.ws/ adresinden erişilmiştir.

KCK Sözleşmesi. (2005). 15.01.2012 tarihinde http://tr.wikisource.org/wiki/KCK_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi adresinden erişilmiştir.

Günday, S. (2011). KCK yöneticisine 22.5 yıl istendi. Hürriyet Gazetesi. 3.12.2011 tarihli sayı.

Habervaktim. (2011). Alın size Büşra. Habervaktim İnternet Sitesi. 17.11. 2011 tarihinde http://www.habervaktim.com/haber/210653/alin_size_busra.html adresinden erişilmiştir.

Kılıç, S. (2011). Vekil listesini KCK belirledi. Akşam Gazetesi Ankara Taşra Eki. 3.12.2011 tarihli sayı.

Morse, J.M., & Richards, L. (2002). Read me first for a user’s guide to qualitative methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Ocaktan, M. (2011). Siyaset Akademisi’nde bir ders: PKK terörist listesinden çıkarılmalı. Star Gazete. 3.12.2011 tarihinde http://www.stargazete.com/politika/yazar/mehmet-ocaktan/siyaset-akademisi-nde-bir-ders-pkk-terorist-listesinden-cikarilmali-haber-394950.htm adresinden erişilmiştir.

Özdemir, H. (2011). PKK terör örgütünün istismar ettiği çocuklar: Hakkâri örneği.

NTVMSNBC. (2011). Siyaset Akademisi ile Kandil’deki ders aynı. NTVMSNBC. 3.12.2011 tarihinde http://www.ntvmsnbc.com/id/25294790/ adresinden erişilmiştir.

Tafolar, M. (2011). 300 akademisyenden BDP Siyaset Akademisi’ne başvuru. Milliyet Gazetesi. 14.01.2012 tarihinde adresinden erişilmiştir.

Takvim Gazetesi. (2011). Siyaset Akademisi ile Kandil’deki ‘ders’ aynı. Takvim Gazetesi. 15.01.2012 tarihinde

http://www.takvim.com.tr/Guncel/2011/11/04/siyaset-akademisi-ile-kandildeki-ders-aynisiyaset-akademisi-ile-kandildeki-ders-ayni adresinden erişilmiştir.

Yıldız, M. L. (2010). Kürtler devlet kuruyor (2). Yüksekova Haber. 15.01.2012 tarihinde http://www.yuksekovahaber.com/yazi/kurtler-devlet-kuruyor-2-2029.htm adresinden erişilmiştir.

Yin, R. K. (2003) Case study research: Design and methods. 3rd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.