HAYVAN SEMBOLLER VE MARKA MASKOTLARDA KULLANIMI

Berna Özlem Özcan
4.267 716

Öz


Maskotlar, insana özgü özelliklerin vücut bulduğu önemli tanıtım elemanlarındandır. Tüketicilerle yakın temas kurarak markanın farkındalığının artırılmasına böylece o markanın ürünlerinin satın alma sürecinde tercih edilmesine aracı olurlar. Marka veya ürün kahramanları olan maskotlar, içimizdeki çocuğa dolayısıyla duygularımıza seslenir. Çoğunlukla hayvanlardan seçilen ve simgesel nitelik taşıyan maskotlar tıpkı insanlar gibi sevimli, cana yakın, neşeli, sportmen, yardım sever vb. olumlu sıfatlar taşırlar. Reklam yaratım bileşenlerinden maskotlar, logolar, kurum renkleri gibi görsel imgeler, tüketici zihninde marka kişiliğini yansıtarak hedef tüketici ile marka arasında duygusal bağ kurulması işlevini yerine getirirler. Bu araştırmada marka maskotlarında hayvan sembollerine neden ve nasıl yer verildiği konusu ele alınmıştır.


Anahtar kelimeler


Maskot, Hayvan Sembolleri, Marka Karakterleri, İnsanbiçimcilik

Tam metin:

PDF

Referanslar


AAKER, J. L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347–356.

AAKER, A. D. (1991). Managing Brand Equity, Capitilazing on the Value of a Brandname, New York: The Free Press. Kitap

BURKE, C. & COPENHAVER, J. (2004). "Animals as People in Children‘s Literature". Language Arts. January 2004: 205 – 213.

CALLCOTT, M., F., & LEE, Wei-Na.,(1994), “A Content Analysis of Animation and Animated Spokes-Characters in Television Commercials,”Journal of Advertising, 23 (4), 1–12.

CALLCOTT, M. F. & ALVEY, P. A. (1991). Toons sell.. .and sometimes they don't: an advertising spokes-character typology and exploratory study. Proceedings of the 1991 conference of the American Academy of Advertising.

CHERNATONY, L. & McDONALD, M.H.B. (1998). Creating Powerful Brands. Burlington: Butterworth Heinemann Ltd. DEDEAL, M. N. (1999). Temel Özellikleriyle Çizgi Canlandırma. İstanbul: Pusula Yayıncılık.

FISCHER, P. M., SCHWARTZ M. P., RICHARDS, J. W., GOLDSTEIN A. O. & ROJAS, T. H. (1991). “Brand Logo Recognition by Children Aged 3 to 6 Years, “ Journal of the American Medical Association, 266 (22), 3145-48

FURNISS, M. (1998). Art in Motion Animation Aesthetics. School of Film and Television Chapman University, California : John Libbey & Company Limited pp.68

FORNIER, S. (1998). Consumers and their brands: developing relationship theory in consumer research. Journal of Consumer Research, Vol. 24, pp. 343-370.

KELLER, K.L. & RICHEY, K. (2006). The Importance of Corporate Brand Personality Traits to a Successful 21st Century Business. Brand Management, 14(1/2), 74–81. KNAAP, D.E. (2002). Marka Aklı. (Çev.: Akartuna, A.T.). 1.Baskı. İstanbul: MediaCat Kitapları.

MACINNIS, D. J., SHAPIRO S.& MANI, G. (1999), Enhancing Brand Through Brand Symbols, Advanced in Consumer Research, Vol.26, pp. 601-614.

OUWERSLOOT, H. & TUDORICA, A. (2001). Brand Personality Creation Through Advertising, Maxx Working Paper Series

VERBEKE, W., VERMEIR, I., PIENIAK, Z. & BRUNSO K. (2005). Consumers’ Quality Perception as a Basis For Fish Market Segmentation in Belgium. Ghent University, Working Paper, 2005/351, December, s. 1-32.

İnternet Kaynakları

http://www.awfuladvertisements.com/2013/march/the-evolution-of-cheetos-mascot-chester-cheetah.html Erişim Tarihi: 01.05.2013

http://en.wikipedia.org/wiki/Chester_Cheetah Erişim Tarihi:16.02.2014

http://www.academia.edu/1310505/Girisimciler_Acisindan_Televizyon_Reklamlarinin Marka_Taninirligina_Etkisi Erişim Tarihi: 26.04.2014

http://www.statesymbolsusa.org/National_Symbols/Bird_bald_eagle.html Erişim Tarihi: 26.10.2013

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/27536/anthropomorphism Erişim Tarihi:7.01.2014