Evrenselleştirilmiş Sekülerleşme Teorisi / Universalized–Classical- Secularization Theory

Volkan Ertit
4.491 856

Öz


Klasik sekülerleşme teorisinin savunucuları, teorinin evrensel bir iddia taşımadığını, aynen Weber'in Protestan Ahlakı tezinde olduğu gibi, sekülerleşme teorisinin de belli bir tarih aralığında ve belli bir coğrafya içinde din-toplum-modernleşme arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullandığını iddia etmekteler. Bu makalenin amacı ise Protestan Reformu'nu başlangıç olarak kabul eden, coğrafi olarak da Avrupa ülkeleri ile Avrupa kökenli (Kanada, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda) ülkeleri kapsayan teoriye evrensel bir nitelik kazandırmaktır. Teorinin evrensellik iddiası taşıması için onu yerelleştiren ve zamansal olarak kısıtlayan bölümleri flulaştırılıp, zaman ve mekandan bağımsız olarak dünyanın her köşesine uygulanabilecek ve evrenselleştirilebilecek bölümleri öne çıkartılacaktır. Böylece revize edilmiş yeni teorinin, tarihinde Protestan Reformu'nu yaşamamış, hatta hiçbir şekilde Hıristiyanlık ile ilgisi olmamış toplumlara da uygulanabilecek şekilde evrensel bir nitelik taşıdığı gösterilecektir.

Anahtar Sözcükler: Klasik Sekülerleşme Teorisi - Avrupa – Sekülerleşme - Evrensellik

Abstract

According to the theorists of classical secularization theory, the theory does not carry universal claim. Like Weber's Protestant Ethic thesis, the theory is itself an attempt to explain a historically and geographically specific cluster of changes. The aim of this article is to indicate, in a clear departure from more well-known theorists like Steve Bruce and Bryan Wilson, that the theory is not only valid for European societies or their offshoots, but it can be universalized for every society at large. Therefore, to make the theory universal in its relevance, the old paradigm will be slightly revised. In attempting this, aspects of the old paradigm that belong to the history of Europe and its offshoots will be somewhat downplayed while those with more universal relevance will be highlighted.

Keywords: Classical Secularization Theory, Europe, Secularization, Being Universal


Anahtar kelimeler


Classical Secularization Theory, Scientific Advances, Capitalism

Tam metin:

PDF

Referanslar


Barry, N. (2002). Kapitalizm. (çev. A. Yayla). Piyasa 1, (Kış), 33-38. Temin edildiği adres: http://ozgurtoplumundegerleri.com/makale.php?mid=59

Berger, P., Davie, G. ve Fokas, E. (2008). Religious America, Secular Europe? A Theme and Variations. Burlington: Ashgate Publishing Company.

Betty, L. (2013). Classical Secularisation Theory in Contemporary Literature. Literature & Theology 27, (1), 98-115.

Bruce, S. (1998). The Charismatic Movement and the Secularization Thesis. Religion 28, (3), 223-232.

Bruce, S. (1999). Modernisation, Religious Diversity and Rational Choice in Eastern Europe.Religion, State and Society 27, (3-4), 265-275.

Bruce, S. (2002). God is Dead. Oxford: Blackwell Publishing.

Bruce, S.(2011). Secularization. Oxford: Oxford University Press.

Davie, G. (2002). Europe: the Exceptional Case, Parameters of Faith in the Modern World. London: Darton, Longman and Todd.

Divorce Statistics and Studies Blog, “Divorced, unremarried population rising in 49 states,” Temin edildiği tarih ve adres: 23 Mart 2014,

http://familylaw.typepad.com/stats/2014/02/divorced-unremarried-population-rising-in-49-states-bloomberg-state-rankings.html.

Dobbelaere, K. (1985). Secularization Theories and Sociological Paradigms: A Reformulation of the Private-Public Dichotomy and the Problem of Societal Integration. Sociological Analysis 46, (4), 377-387.

Ertit, V. (2013a). Sekülerleşme Teorisi. Muhafazakar Düşünce Dergisi 10, (37), 207-

Ertit, V. (2013b). Sekülerleşme Teorisinde Bilim ve Din İlişkisine Farklı Bir Yaklaşım. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14, (2), 115-130.

Ertit, V. (2014). Teoriler Işığında Avrupa Sekülerleşmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7, (29), 377-387.

Eurostat, “A Rise in Births Outside Marriage,” Temin edildiği tarih ve adres: 2014, Şubat 2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics#A_rise_in_births_outside_marriage.

Fenn, R. K. (1969). The Secularization of Values: An Analytical Framework for the Study of Secularization. Journal for the Scientific Study of Religion 8, (1), 112-124.

Finer, L. B. (2007). Trends in Premarital Sex in the United States, 1954-2003. Public Health Reports 122, (1), 73-78.

Friends General Conference (2014, Şubat 11). Frequently Asked Questions about Quakers. Temin edildiği adres: http://www.fgcquaker.org/explore/faqs-about-quakers#amish

Gwartney, J., Lawson, R. ve Hall J. (2013). Economic Freedom of the World: 2013 Annual Report. Vancouver: Fraser Institute.

Harry, J. (1974). Urbanization and the Gay Life. The Journal of Sex Research 10, (3), 238-247.

Hazlitt, H. (2002). Kapitalizmin Etiği. (Çev. N. Kandemir). Piyasa 3, (Yaz), 15-34. Temin edildiği adres: http://ozgurtoplumundegerleri.com/makale.php?mid=84

Hughes, J., Sharrock, W. ve Martin, P. J. (1995). Understanding Classical Sociology: Marx, Weber, Durkheim. London: SAGE Publications.

Machan, T. (2004). Mülkiyet Hakları ve Kapitalizmi Savunmak. (Çev. B. Akın). Piyasa 9,(Kış), 21-30. Temin edildiği adres: http://ozgurtoplumundegerleri.com/makale.php?mid=13

Mises, L. V. (1981). Socialism, An Economic and Sociological Analysis. Indianapolis:

Liberty Fund.

Monday Evening (1907, Eylül 2). Proposed Changes in Methodist Church Laws. Temin edildiği adres: http://news.google.com/newspapers?nid=1144&dat=19070902&id=3TQqAAAAIBAJ&sjid=yUgEAAAAIBAJ&pg=1598,620740

Norris, P. ve Inglehart, R. (2008). Sacred and Secular, Religion and Politics Worldwide. New York: Cambridge University Press.

Rand, A. (2005). Kapitalizm Nedir?. (Çev. N. Kandemir). Liberal Düşünce Dergisi 37, (Kış), 165-184. Temin edildiği adres:http://ozgurtoplumundegerleri.com/makale.php?mid=53

Swinford, S. ( 2013, 10 Temmuz). Most children will be born out of wedlock by 2016. The Telegraph. Temin edildiği adres: :http://www.telegraph.co.uk/news/politics/10172627/Most-children will be-born-outof-wedlock-by-2016.html

Tschannen, O. (1991). The Secularization Paradigm: A Systematization. Journal for the Scientific Study of Religion 30, (4), 395-415.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2014, Mart 26). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Temin edildiği adres: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16051

Weigert, A. J. ve Thomas, D. L. (1970). Secularization: A Cross-National Study of Catholic Male Adolescents. Social Forces 49, (1), 28-36.

Wilson, B. (1976). Aspects of Secularization in the West. Japanese Journal of Religious Studies 3, (4), 259-276.

Wilson, B. R. (1979). The Return of the Sacred. Journal for the Scientific Study of Religion 18, (3), 268-280.

Yew, L. K. (2012, 16 Ekim). Warning Bell for Developed Countries: Declining Birth Rates. Forbes. Temin edildiği adres:http://www.forbes.com/sites/currentevents/2012/10/16/warning-bell-for-developed-countries-declining-birth-rates/