RÖNESANS GİTARINDAN KLASİK GİTARA SAĞ EL TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ

Soner Uluocak
3.597 948

Öz


Bu araştırma Rönesans gitarından günümüz klasik gitarına uzanan evrim sürecinde, sağ el tekniğinin gelişimini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Betimsel modelin esas alındığı araştırmada, verilerinin elde edilmesinde survey yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına günümüze ulaşan en eski yazılı müzik örneklerine sahip olan Rönesans gitarından itibaren ana akım müzikte yer etmiş gitar türleri dahil edilmiş olup, tarih boyunca var olmuş diğer gitar türleri kapsam dışında tutulmuştur. Buna göre araştırmada Rönesans gitarı, Barok gitar, Romantik gitar, Torres gitarı ve klasik gitara ait sağ el teknikleri incelenerek, bu tekniklerin tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri ortaya konmuş ve aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesi sonucunda, Rönesans gitarından klasik gitara uzanan evrim sürecinde çalgıların sağ el tekniklerinde oldukça belirgin değişim ve dönüşümlerin yaşandığı sonucuna varılmıştır. Bu değişim ve dönüşümlerin çalgıların fiziksel özelliklerinin yanı sıra, genel müzik akımlarında ortaya çıkan değişimlerden de kaynaklandığı ve kimi tekniklerin zaman içinde yok olurken, kimilerinin de yüzyıllar boyunca korunarak günümüze değin ulaştığı tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda tarih boyunca kullanılmış farklı sağ el tekniklerinin klasik gitar eğitiminde kullanımına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Sağ el, Rönesans gitarı, Klasik gitar, Gitar eğitimi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Annala, H. ve Matlik H. (2007). Handbook of guitar and lute composers [Elektronik Sürüm]. USA: Mel Bay Publications.

Bobri, V. (1977). The segovia technique. Londra: Collier Macmillan Publishers.

Carlevaro, A. (1978). School of guitar. Buenos Aires: Boosey and Hawkes.

Clinton, G. (1978). Andres segovia: An appreciation. Londra. Musical Services Ltd.

Fink, M. (2007). Stringing and tuning the renaissance four course guitar: interpreting the primary sources. http://www.laguitarra-blog.com/wp-content/uploads/2012/03/stringing-and-tuning-the-renaissance-four-course-guitar.pdf. adresinden 29.04.2014 tarihinde erişim sağlanmıştır.

Grunfeld, F. V. (1974). The art and the times of the guitar. New York: Macmillan Publishing.

Hoyt, T. T. (1990). The early guitar in paris: a comparative study of the music of adrian le roy and guillaume morlaye. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Rice University, Houston.

Ko, Y.F. (2009). An analytical and comparative study of francisco tárrega's two volumes of guitar studies: Volume one−thirty elementary level studies and volume two−twenty five ıntermediate and advanced level studies. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ball State University, Indiana.

Koonce, F. (2006). The baroque guitar in spain and the new world. ABD: Mel Bay Publications.

MacKillop, R. (2008). Sor and moretti. http://robmackillop.files.wordpress.com/2011/01/sor-and-moretti.pdf. adresinden 22.04.2014 tarihinde erişim sağlanmıştır.

Madriguera, E. F. (1993). The hispanization of the guitar: from the guitarra latina to the guitarra espanola. Yayımlanmamış Doktora Tezi, The University of Texas, Dallas.

Morris, S. (2005). A study of the solo guitar repertoire of the early nineteenth century. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Claremont Graduate University, Claremont.

Pennington, N.D. (1979). The development of baroque guitar music in spain, including a commentary on and transcription of santiago de murcia's “passacalles y obras” (1732). Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Maryland, Maryland.

Roos, G. L. (2009). The development of right hand guitar technique with reference to sound production. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of Pretoria, Pretoria.

Turnbull, H. (1991). The guitar from the renaissance to the present day. Connecticut: The Bold Strummer Ltd.

Turnbull, H. ve Tyler, J. (1984). Guitar. (Ed: S. Sadie), The New Grove Dictionary of Musical Instruments, Londra: Macmillan Press Limited, c. 2, ss. 87-109.

Tyler, J. (1980). The early guitar: A history and handbook. London: Oxford University Pres.

Tyler, J. ve Sparks, P. (2002). The guitar and its music: From the renaissance to the classical era [Elektronik Sürüm]. New York: Oxford University Pres.

Wade, G. (2001). A concise history of the classic guitar. USA: Mel Bay Publications.

Wright, L. (t.y). Gittern. Oxford music online. http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/11223 adresinden 26 Temmuz 2010 tarihinde erişim sağlanmıştır.

Yates, S. (1993). The baroque guitar: late spanish style as represented by santiago de murcia in the saldivar manuscript (1732). Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of North Texas, Texas.