İlköğretim Yüz Temel Eserin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Temalar Açısından Analizi/Analysıs Of The “100 Basıc Books For Prımary Educatıon” Accordıng To The Themes In Turkısh Course Teachıng Program

Bayram Baş
5.429 607

Öz


Özet

Bu çalışma, Millî Eğitim Bakanlığı'nca tavsiye edilmiş İlköğretim Yüz Temel Eser'in içerisinden seçilmiş, 84 (seksen dört) adet örneklem üzerine “ana tema ve alt tema” incelemelerini kapsamaktadır. İlköğretim Türkçe dersi ikinci kademe programında belirlenmiş on dört ana tema ve yüz on altı adet alt tema, belirlenen eserler içinde aranmış ve tespit edilmiştir. Ana tema ve alt temaların istatistikleri çıkarılmış ve çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Hazırlanan ana tema ve alt tema listeleri, öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve ilgili okuyuculara, eserlere dair ön fikir verecek niteliktedir. İlköğretim Yüz Temel eser içinden seçilen bazı örnekler, türlerine de dikkat edilerek sınıf seviyelerine göre derecelendirilmiştir. Bunların yanında, ülkemizde İlköğretim Yüz Temel Eser'e yöneltilen eleştiriler de değerlendirilmeye alınmış ve çözüme dair önerilerde de bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim Yüz Temel Eser, ana tema, alt tema.

This study includes 'main theme' and 'sub theme' evaluations on 84 samples selected from 100 Basic Books in Primary Education suggested by Ministry of National Education. 14 main themes and 116 sub themes, stated in secondary stage program of Turkish lesson in primary education, were searched and determined in these samples. The statistics of main themes and sub themes were introduced and it was made some evaluations on these statistics. The prepared main theme and sub theme lists have a property of that they can give prior knowledge about readings to students, teachers, families of students and concerned readers. Some samples selected from 100 Basic Books in Primary Education were classified considering their genres in terms of school grades. Furthermore, reviews on 100 Basic Books in Primary Education were taken into consideration and it was given some suggestions about the solutions.

Key Words: 100 Basic Books for Primary Education, main theme, sub theme.Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü. 2005/70 Sayılı Genelge.

Neydim, N. (2003). Çeviri Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Bu Yayınevi.

Özgül, M.K. (2003). “Edebiyatın Çocukluğu Çocukluğun Edebiyatı”. Hece. Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı. S. 104-105. s.362-376.

MEB. (2006). Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). (2006). Ankara: MEB.

İlköğretim Yüz Temel Eser'den Seçilenler

Dede Korkut Hikayeleri (İlköğretim İçin Uyarlama). (Hz. Dr. Pervin Ergun). Akçağ Yayınları. Ankara. 2005.

Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Ömer'in Çocukluğu (Muallim Naci). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Gulyabani (Hüseyin Rahmi Gürpınar). Everest Yayınları. İstanbul. 2010.

Şermin (Tevfik Fikret). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Altın Işık (Ziya Gökalp). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Yalnız Efe (Ömer Seyrettin). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007

Çocuk Şiirleri (İbrahim Alaettin Gövsa). Elips Kitap. İstanbul. 2009.

Hep O Şarkı (Yakup Kadri Karaosmanoğlu). İletişim Yayınları. İstanbul. 2009.

Peri Kızı ile Çoban Hikayesi (Orhan Seyfi Orhon). Everest Yayınları. İstanbul. 2010.

Uluç Reis (Halikarnas Balıkçısı-Cevat Şakir Kabaağaçlı). Bilgi Yayınevi. İstanbul. 2008.

Damla Damla (Ruşen Eşref Ünaydın). Tablet Yayınları. Konya. 2009.

Bağrı Yanık Ömer (Mahmut Yesari). Meram Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Domaniç Dağlarının Yolcusu (Şukufe Nihal). Timaş Yayınları. İstanbul. 2009.

Evvel Zaman İçinde (Eflatun Cem Güney). Nar Yayınları. İstanbul. 2009.

Cumhuriyet Öncesi Yazarlardan Çocuklara Hikayeler (Mehmet Seyda). Bilge Kültür Sanat. İstanbul. 2008.

Gururlu Peri (Mehmet Seyda). Bilge Kültür Sanat. İstanbul. 2009.

Akın (Faruk Nafiz Çamlıbel). Tablet Yayınları. Konya. 2009.

Havaya Uçan At (Peyami Safa). Damla Yayınları. İstanbul. 2005.

Benim Küçük Dostlarım (Halide Nusret Zorlutuna). Timaş Yayınları. İstanbul. 2010.

Sevdalı Bulut (Nazım Hikmet). Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. 2010.

Kuklacı (Kemalettin Tuğcu). Damla Yayınları. İstanbul. 2005.

Yer Altında Bir Şehir (Kemalettin Tuğcu). Pegasus Yayınları. İstanbul. 2006.

Koçyiğit Köroğlu (Ahmet Kutsi Tecer). Bilge Kültür Sanat. İstanbul. 2007.

Az Gittik Uz Gittik (Pertev Naili Boratav). İmge Kitabevi. İstanbul. 2009.

Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi (Cemal Süreya). Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. 2010.

Çocuklara Şiirler (Vehbi Cem Aşkun). Elips Kitap. İstanbul. 2006.

87 Oğuz (Rakım Çalapala). Bilge Kültür Sanat. İstanbul. 2006.

Yonca Kız (Kemal Bilbaşar). Can Yayınları. İstanbul. 2010.

Bitmeyen Gece (Mitat Enç). Ötüken Yayınları. İstanbul. 2008.

Halime Kaptan (Rıfat Ilgaz). Çınar Yayınları. İstanbul. 2009.

Gümüş Kanat (Cahit Uçuk). Bilge Kültür Sanat. İstanbul. 2002.

Vatan Toprağı (Mükerrem Kamil Su). Elips Kitap. İstanbul. 2009.

Barbaros Hayrettin Geliyor (Feridun Fazıl Tülbentçi). İnkılap Kitabevi. İstanbul. 2008.

Eşref Saat (Şevket Rado). Elips Kitap. İstanbul. 2005.

Nasreddin Hoca Hikayeleri (Orhan Veli). Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. 2010.

İnci'nin Maceraları (Orhan Kemal). Büyülü Fener. İstanbul. 2010.

Allı ile Fırfırı (Oğuz Tansel). Elips Kitap. İstanbul. 2009.

Keloğlan Masalları (Tahir Alangu). Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. 2010.

Billur Köşk Masalları (Tahir Alangu). Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. 2010.

Osmancık (Tarık Buğra). Ötüken Yayınları. İstanbul. 2010.

Balım Kız Dalım Oğul (Ceyhun Atuf Kansu). Bilgi Yayınevi. İstanbul. 2005.

Falaka (Ahmet Rasim). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007

Bir Gemi Yelken Açtı (Ali Mümtaz Arolat). Dünya Aktüel. İstanbul. 2006.

Üç Minik Serçem (Necati Cumalı). Cumhuriyet Kitapları. İstanbul. 2010.

Memleket Şiirleri Antolojisi (Osman Atilla). Elips Kitap. İstanbul. 2008.

Ülkemin Efsaneleri (İbrahim Zeki Burdurlu). Tudem Yayınevi. İstanbul. 2007.

Aldı Sözü Anadolu (Mehmet Önder). Elips Kitap. İstanbul. 2005.

Göl Çocukları (İbrahim Örs). Şimşek Yayınları. İstanbul. 2005.

Miskinler Tekkesi (Reşat Nuri Güntekin). İnkılap Kitabevi. İstanbul. 2010.

Tanrı Misafiri (Reşat Nuri Güntekin). İnkılap Kitabevi. İstanbul. 2010.

Ötleğen Kuşu (Halil Karagöz). Boyut Yayın Grubu. İstanbul. 2005.

Arılar Ordusu (Bekir Yıldız). Özyürek Yayınevi. İstanbul. 2007.

Yankılı Kayalar (Yılmaz Boyunağa). Timaş Yayınları. İstanbul. 2010.

Yürekdede ile Padişah (Cahit Zarifoğlu). Beyan Yayınları. İstanbul. 1991.

Serçe Kuş (Cahit Zarifoğlu). Beyan Yayınları. İstanbul. 1989.

Bir Küçük Osmancık Vardı (Hasan Nail Canat). Timaş Yayınları. İstanbul. 2010.

Şeker PortakaIı (Jose Mauro de Vasconcelos). Can Yayınları. İstanbul. 2010.

0liver Twist (Charles Dickens). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Alice Harikalar Ülkesinde (Lewis Carrol). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Gülliver'in Gezileri (Jonathan Swift). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Define Adası (Robert Louis Stevenson). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Robin Hood (Howard Pyle). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Tom Sawyer (Mark Twain). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Ezop Masalları. İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Andersen Masalları. İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Üç Silahşörler (Alexander Dumas). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Pinokyo (Carlo Collodi). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

80 Günde Devr-i Alem (Jules Verne). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

İnci (John Steinbeck). Remzi Kitabevi. İstanbul. 2008.

Beyaz Yele (Rene Guillot). Can Yayınları. İstanbul. 2010.

Peter Pan (James Matthew Barrie). Türkiye İş Bankası Yayınları. İstanbul. 2008.

Uçan Sınıf (Erich Kastner). Can Yayınları. İstanbul. 2010.

Yağmur Yağdıran Kedi (Marcel Ayme). Can Yayınları. İstanbul. 2008.

Ölümsüz Aile (Natalie Babbitt). İş Bankası Yayınları. İstanbul. 2009.

Yaşlı Adam ve Deniz (Ernest Hemingway). Bilgi Yayınevi. İstanbul. 2008.

Mutlu Prens (Oscar Wilde). Remzi Kitabevi. İstanbul. 2008.

Şamatalı Köy (Astrid Lindgren). Can Yayınları. İstanbul. 1990.

Momo (Michael Ende). Kabalcı Yayınları. İstanbul. 2004.

Heidi (Johanna Spyri). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

İnsan Ne ile Yaşar (Lev Tolstoy). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Sol Ayağım (Christy Brown). Nokta Yayınları. İstanbul. 2006.

Değirmenimden Mektuplar (Alfonse Daudet). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.

Pollyanna (Eleanor H. Porter). İskele Yayıncılık. İstanbul. 2007.