Kalkınmanın Finansman Yöntemleri Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bütçe Açıklarının Nedenleri

Gülcan Sarıoğlu
2.293 571

Öz


Özet

17.yy' da Avusturya idaresindeki Orta Macarların din ve vicdan hürriyetleri tanın­mamış ve bu baskı sonucunda Orta Macarlar, Osmanlı Devletine sığınmak istemişlerdir. Mezhep meselesi ile başlayan olay, Avusturya imparatorunun iki Orta Macar beyini kat-letmesiyle sonuçlanır. Babası katledildikten sonra Tökeli İmre, Orta Macarların başına geçer. Din değiştirmeyi kabul etmeyen Tökeli, Avusturya Devleti'ne karşı ayaklanır ve Osmanlı Devleti'ne sığınır. Bu olay Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1683 II. Viya­na Muhasarasının en önemli sebebini teşkil edecektir.

Anahtar Kelimeler: Tökeli imre, Orta Macarlar, Ahidname, Osmanlı Devleti, Avus­turya.

Abstract

In the 17 th century the people of "Middle Hungary" under the hegemony of Austria whose wishes are freedom of religion and conscience had not been recognized by Austria and as a result of this pressure, "Middle Hungarians" wanted to take shelter into the Ottoman Empire. The event, started with the matter of denomination which ended with the two Middle Hungarian's misters being, killed by the imperator of Austria. After his dad had been killed, Tokeli imre became leader of Middle Hungarians. Tokeli refused changig his religion then rebelled against Austria and took refuge with Ottoman Empires. This event was the most important reason of the 1683 ll.Viyana Siege between Austria and Ottoman Empries.

Key Words: Tokeli imre, Middle Hungarians, The Ottoman Empire, Treaty, Austria.


Tam metin:

PDF