Tüketicileri Alışverişte Süpermarket Ve Bakkallara Yönelten Faktörler, Antakya'da İki Araştırmanın Sonuçları Işığında Bir Değerleme

Cemal Yükselen, Sonyel Oflazoğlu, Esat M. Apaydın
2.418 643

Öz


Özet

Son yıllarda ülkemizde de süpermarketlerin sayıca hızla arttığı gö­rülmektedir. Sadece büyük kentlerde değil, Anadolu'nun birçok kentinde tüketicilerin bu yönde tercihlerini karşılamak üzere süpermarketler, zincir mağazalar açılmaktadır. Öte yandan geleneksel alışveriş noktalan olan bakkallar da hızla pazar kaybetmektedirler. Makale, bu alanda yapılan iki araştırmanın bulguları ışığında değerlemeleri ve bakkallarla ilgili gelece­ğe dönük önerileri kapsamaktadır.

Anahtar sözcükler: Tüketicilerin satın alma davranışı, süpermar-ketlerden alışveriş, bakkallardan alışveriş

Abstract

In recent years rapid development in supermarket retailing has been seen in Turkey. Not only the metropolitan cities, but in a lot of cities of Anatolia supermarkets and chain stores have been established to meet the consumer preferences in shoppings. At the same time the small groceries have been loosing their market share rapidly. This article involves the evaluations of the results of the researches conducted on this subject and proposes for small groceries to survive.

Key words: Consumer buying behaviour, shopping from supermarkets, shopping from groceries.


Tam metin:

PDF