Antakya Geleneksel Yemek Kültürü

Hüseyin Türk, Kadriye Şahin
7.161 3.348

Öz


Özet

Beslenme insanın karşılaması gerektiği en temel biyolojik gereksinimidir. Aynı zamanda kişiden kişiye, bölgeden bölgeye, toplumdan topluma farklılıklar gösteren bir dizi kültürel öğeyi meydana getiren önemli bir kültür sistemidir. Bu kültür sisteminin adı " yemek kültürü"dür. Yemek kültürü, bir toplumda yiyeceğin üretilmesinden tüketilmesine kadar izlediği serüven ve bu serüvene bağlı olarak ortaya çıkan maddi-manevi kültür öğelerinin oluşturduğu önemli bir kültürel sistemdir.

Antakya değişik kültürel öğelerden meydana gelen mozaik bir yapıya sahiptir. Bu mozaiğin önemli motiflerinden birisi geleneksel ve törensel yemekleri bulunan oldukça zengin bir içeriğe sahip olan Antakya yemek kültürüdür. Antakya yemek kültürünün şekillenmesinde rol oynayan önemli etmenler ekolojik, ekonomik, kültürel ve dinsel etmenlerdir.

Anahtar Kelimeler: Antakya, Beslenme, Yemek Kültürü, Geleneksel Yemekler, Törensel Yemekler.

Abstract

Nutrition is the most basic biological need of human. Beyond a need, it is also an important cultural system creates some elements which have differences in the various regions and societies. The name of this culture is "food culture". Food culture is an adventure of the food from production to consumption and based upon this adventure created by the physical and moral cultural elements in society. Antakya has a mozaic structure of various cultural elements. One of these pattern of this mozaic is food culture of Antakya which has traditional and ceremonial foods and a rich includeings. The important facts played roles in structuring of food culture of Antakya are ecologic, religious, and cultural ones.

Keywords: Antakya, Nutritional, Food Culture, Traditional Foods, Ceremonial Foods.


Tam metin:

PDF