Sanatın Kendini Gerekçelendirme Aşamalarına Genel Bir bakış

Seher Kurt
2.631 1.023

Öz


Özet

Sanat yaşamdan temellenir. Sanatı anlamak aynı zamanda yaşamı oluşturan olay ve olguları çözümlemeye çalışmak demektir; çünkü sanatın varlık gerekçeleri hiçbir zaman aynı kalmamıştır ve tek bir okuma yöntemi yoktur.

Bu açıdan bakacak olursak sanatı anlamanın yolu; toplumu, tarihi, ekonomiyi, siyasi yapılan­mayı,  bilimİ ve düşünü, kısaca, yaşamın tümden kendisini anlamaktan geçer. Bu gün hem sanatçı hem izleyici yaşamla ve onun değişen yüzüyle hesaplaşmak zorundadır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Toplum. Yansıtma

Abstract

Art originates in life. To perceive art is also equal to try to analyze events and phenomenon that form ihe life since ihe being reasons of an have never bt'en ihc same and there is no one absolute reading method.

If we take the issue in this context, the way to perceive art requires to understand society, his­tory, economics, political constructions, science and philosophy, in short, ihe whole life. Today, both the artist and ihc spectator have to confront with the life and its chancing face.

Key Words: Art. Society, Mimesis.


Tam metin:

PDF