Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Başarısızlık Eğrisi ve Pazarı Avı/Stratejileri Üzerine Öneriler

Cemal Yükselen, Hüsniye Örs
3.122 768

Öz


Özet

Muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, hizmet alanında önemli bir grubu oluşturmaktadır. Bu hizmeti yerine getirenler, bir yanda mükelleflerine yasaların öngördüğü hizmeti sunarken, diğer yandan mükelleflerinin mali durumları, performansları hakkında bilgi de sunmaktadır. Görevleri gereği meslek mensupları, devlete karşı mükelleflerle birlikte sorumluluk yüklenmişlerdir.

Bu denli önemli bir duyarlılık düzeyine sahip muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinde meslek mensupları yasaların koyduğu sınırlar içinde mükelleflerin tatminini hedefleyen hizmet pazarlamacılar olarak da görülebilir. Bu açıdan, mükelleflerin İhtiyaç ve isteklerini saptamak, bu doğrultuda hizmet sunmak, hizmet pazarlaması kavramının gereklerini yerine getirmek büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hizmet Pazarlaması. Muhasebe Hizmetleri.

Abstract

Accounting and consultancy services take an important place among services. The supplier of these services present services by the permitiun of the tax laws and also give their consumers information about their financial structure, and performance of their businesses.

The accountants and consultants are also the marketers ol their services who targeted to create consumer satisfaction. Therefore, it has a great importance to do the necessities of the service marketing concept. This article aims to determine the variables of success by the angle of "Failure Circle" model in accontancy and consultant services.

Keywords: Service Marketing. Accounting Services.


Tam metin:

PDF ()