Kentsel Dönüşüm Süreci İçerisinde Sanatın Konumu

Cüneyt Kurt
2.865 566

Öz


Özet

Günümüz  uygarlığı kentler üzerinde yükselir. Bilim, teknoloji, felsefe ve sanatın doğduğu ve beslendiği yerler bu ortamlardır. Modern sanat bu anlamda kentsel bir sanattır. Kent yaşamındaki hız, hareket, karmaşa, göz alıcı çeşitlilik, teknolojik gelişmelerden yararlanma bu sanat anlayışının temeli sayılabilir. Bunun yanında toplumsal ve bireysel sıkıntılar, ekonomik sorunlar kent yasanımın diğer bir yanını oluşturur. 1960 sonrası yıllarda sanat ile günlük yaşam birlikteliği daha fazladır. Tüm bir kent yaşamı seyirlik hale gelmiş ve bu yaşam biçimi estetikleştirilmiştir. Bu çalışma, kent ve sanat arasındaki ilişkiyi ele almakladır.

Anahtar Kelimeler: Modernizm,  Postmodernizm, Kent ve sanatı

Abstract

Today's civilialions raise on cities. The places which science. technology and an were born and influenced are ihese surroundings. In this sense, modern an is art of city. Speed, movement, chaos, striking diversity, availibitity of technological developments may be regarded as ihc grounds of this art. On the oilier hand, communal and individual difficulties, economic problems constitute the oilier faces of city life. The accompany of ad and daily life has increased rapidly after 1960. The whole city life has become an object of Spectacle and this life style has been acsthetical. This study deals with the relationship between the cits and art.

Key Words: Modernism, Postmodernism. City and Painting


Tam metin:

PDF