Okumayı Niye Sevmiyoruz? Üniversite Öğrencileri ile Mülakatlar/Why Don't We Like Reading? Interviews with Undergraduates

Ali Fuat Arıcı
8.555 7.035

Öz


Okumayı öğrenmek ve bunu alışkanlık haline getirerek yaşam boyunca devam ettirmek eğitimin en temel hedeflerindendir. Bu araştırmada, okumayı sevmeyen öğrencilerin okuma alışkanlığı konusundaki görüşlerine başvurularak bu etkinliği niye sevmedikleri sevmemelerine etki eden unsurlar, aile bireyleri ve arkadaşlarıyla ilişkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bunun için öncelikle Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim gören 110 öğrenciye okuyucu anketi uygulanmış, bunun sonucunda okumayı sevmeyen 23 öğrenciyle kitap ve okuma üzerine mülakat yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, öğrencilerin görüşleri doğrultusunda okuma sevgisinin bireylere nasıl kazandırılabileceği üzerine öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okuma alışkanlığı, Türkçe eğitimi, üniversite öğrencileri

Abstract

Learning to read and continuing it as a habit throughout life is one of the fundamental aims of education. In this research, students who do not like reading were interviewed about the reading habit and it has been put forward why they do not like reading, and they relations with they family members and friends. For this, firstly 110 students studying Dumlupinar University were given a reader questionnaire. Later, 23 students who do not like reading were interviewed about books and reading. At the end of the study, some suggestions about how individuals can get the reading habit and enjoy it have been made.

Key Words: Reading habit, Turkish language teaching, university students

Tam metin:

PDF

Referanslar


Applegate, A. J. ve Applegate, M. D. (2004). “The Peter Effect: Reading habits and attitudes of pre-service teachers”, The Reading Teacher, S. 57, s. 554–563.

Arıcı, A. F. (2008). “A National Reading Compaigne in Turkey: 100 Basic Literary Works”, World Applied Science Journal, S. 3(2), s. 162–167

_____ (2008). Okuma Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Çocuk Vakfı. (2006). Türkiye'nin Okuma Alışkanlığı Karnesi, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları

Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma, İstanbul: MEB Yayınları

Eccles J. S., Wigfield, A., Harold, R. ve Blumenfeld, P. B. (1993). “Age and Gender Differences in Children's Self and Task Perceptions during Elementary School”, Child Development, S. 64, s. 830–847

Fry, R. (2002). Kitap Nasıl Okunur? (Çev. F. Kurtulmuş), İstanbul: Timaş Yayınları

Gallik, J. D. (1999). “Do They Read for Pleasure? Recreational Reading Habits of College Students”, Journal of Adolescent & Adult Literacy, S. 42, s. 480–489

Güneş, F. (2006). “Çocuklarda Okuma İlgisi ve Kitap Seçimi”, İlköğretmen, S. 2, s. 43–45

Hopper, R. (2005). What are Teenagers Reading? “Adolescent Fiction Reading Habits and Reading Choices”, Literacy, S. 39, s. 113–120.

Hughes-Hassel, S. ve Lutz, C. (2006). “What do you want to tell us about reading?”, Litarature Surveys and Research, S. 4, s. 39–45.

Molfese, V. J., Modglin, A. ve Molfese, L. D. (2003). “The Role of Environment in the Development of Reading Skills”, Journal of Learning Disabilities, S. 36, s. 59–67

Mullis, I. V., Martin, M. O., Gonzales, E. J. Kennedy, A. N. (2003). PIRLS 2001 International Report, Boston: International Study Center.

Özcelebi O. S., ve Cebecioğlu, N. S. (1990). Okuma Alışkanlığı ve Türkiye. İstanbul: Milliyet Yayınları

Özen, F. (2001). Türkiye'de Okuma Alışkanlığı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları

Saracaloğlu A. S., Bozkurt, N. ve Serin, O. (2003). “Üniversite Ögrencilerinin Okuma Ilgileri ve Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, S. 12, s. 148–157

Strommen, L. T. ve Mates, F. M. (2004). “Learning to Love Reading: Interviews with Olders Children and Teens”, Journal of Adolescent & Adult Literacy, S. 48, s. 188–200

Tercanlıoğlu, L. (2001). “The Nature of Turkish Students' Motivation for Reading and its Relation to Their Reading Frequency”, The Reading Matrix, S. 1, s. 1-33

Tosunoğlu, M. (2000). “Türkçe Öğretiminde Okuma Alışkanlığı ve Çocukların Okuma Eğilimleri”, Türk Dili, S. 609, s. 546–563