Ölçülemeyen Diş Özelliklerinin Biyolojik Uzaklık Çalışmalarındaki Önemi/The Importance of Dental Non-Metric Traits in Biological Distance Studies

Serpil Eroğlu
3.137 664

Öz


Diş antropolojisi toplulukların biyolojik ve kültürel çeşitliliğinin belirlenmesinde, Antropolojinin önemli alanlarından birini oluşturmaktadır. İskeletin en sağlam kısmını oluşturan dişler genellikle kötü koşullar altında kaldığında bile incelenebilmektedir. Gelişimlerinde genetik faktörlerin önemli bir rol oynaması, cinsiyetle ilişkilerinin olmaması ya da çok az olması, taraflar arasında tutarlı bir ilişkinin bulunmaması ve bunların kaydının belirli bir standarda göre yapılması gibi nedenlerden dolayı diş özelliklerinin biyolojik uzaklık çalışmalarında kafatasının ölçülemeyen özelliklerinden daha avantajlı olduğu belirtilmiştir.

Zengin bir veri kaynağına sahip olan Anadolu'da yapılan biyolojik uzaklık çalışmalarında diş özellikleri kullanılmamıştır. Toplulukların biyolojik ilişkilerini DNA çalışmalarıyla desteklenerek yansıtan bu özelliklerin Anadolu topluluklarında da kullanım alanı bulmasıyla Anadolu'da yaşamış insanların biyolojik, tarihsel ve dolayısıyla kültürel ilişkilerinin yeniden oluşturulmasını sağlarken, komşu topluluklarla benzerlik ve farklılıkların da belirlenebileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Diş morfolojisi, ölçülemeyen özellik, biyolojik uzaklık

Abstract

Dental anthropology is one of anthropology's key areas used as an important tool in determining both biological and cultural diversity of populations. Teeth that are very durable and frequently remain can be examined, when all else disintegrated. The study of dental morphology have certain advantages over the cranium for studies of biological distance, because genetical factors play a part in controlling the development of dental non-metric traits which are not consistency associated with sex, there are either  no asymmetry or less asymmetry between right and left sides and they have standardized recording system.

In Anatolia that have very rich source of skeletal material have not been used before for crown morphology in determining of biological distances.  In Anatolian populations the use of these traits which are supported by the results of DNA studies, while the biological, historical and cultural of relations of people have lived in Anatolia can be determinate, and these traits can be used to establish the similarities and differences between Anatolian people and the neighboring populations.

Keywords: Morphology of teeth, non-metric trait, biological distanceTam metin:

PDF

Referanslar


Açıkkol, A., Yılmaz, H., Özer, İ., Sağır, M. & Güleç, E. (2005). “Eski Anadolu Toplumlarının Kladistik Analizi”. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 20:13-124.

Baden, H.S. (1980). “Fluctuating Dental Asymmetry: A Measure of Developmental Instability in Down Syndrome”. American Journal of Physical Anthropology, 52: 169-173.

Baume, R.M. & Crawford M.H. (1980). “Discrete Dental Trait Asymmetry In Mexican And Brazilian Groups”. American Journal of Physical Anthropology 52: 315-321.

Berry, A.C. ve Berry, R.J. (1967). “Epigenetic Variation İn The Human Cranium”. Journal of Anatomy 101 (2),: 361-379.

Berry, C. (1976). “The Anthropological Value of Minor Variants of the Dental Crown”. American Journal of Physical Anthropology 45: 257-268.

Biggerstaff, R.H. (1973). “Heritability of the Carabelli cusp in twins”. Journal of Dental Research 52: 40-4.

Biggerstaff, R.H. (1970). “Morphological Variations For The Permanent Mandibular First Molars In Human Monozygotic and Dizygotic Twins”. Archives of Oral Biology 15: 721-730.

Biggerstaff, R.H. (1975). “Cusp size, sexual dimorphism, and heritability of cusp size in twins”. American Journal of Physical Anthropology 42: 127-139.

Brewer-Carias, C.A., Le Blanc, S. ve Neei, J.V., (1976). “Genetic structure tribal population, the Yanomama Indians”. XII. Dental Microdifferentiation. American Journal of Physical Anthropology 44: 5-14.

Buikstra, J.E., Frankenberg, S.R. & Konigsberg, L.W. (1990).” Skeletal biological distance studies in merican Physical Anthropology: recent trends”. American Journal of Physical Anthropology 82: 1-7.

Campusano, C., Figueroa, H., Lazo, B., Pinto-Cisternas, J. (1972). “Some Dental Traits of Diaguatas Indian Skulls”. American Journal of Physical Anthropology 36: 139-142.

Cireli, E. ve Tetik, S. (1985). “İnsanda Neurocraniumu Oluşturan Kemiklerde Görülen Varyasyonların Morfolojik ve Antropolojik Değerlendirmesi: I- Sutural Varyasyonlar”. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24 (1): 3-18.

Cireli, E., Öztürk, B., Tetik, S. ve Arslan, F. (1987). “Roma Devri İnsanında Neurocranium Ve Splanchoocranium Kemik Norma İndekslerinin Morfolojik Ve Antropolojik Değerlendirmesi: I- Sutural Varyasyonlar”. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 8 (1,2): 13-33.

Cireli, E., Tetik, S. & Eronat, N., (1986). “Palatum Durum Varyasyonlarının Morfolojik Ve Antropolojik Değerlendirmesi”. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 7 (4): 61-84.

Cireli, E., Üstün, E.E., & Tetik, S. (1985). “İnsanda Neurocraniumu Oluşturan Kemiklerde Görülen Varyasyonların Morfolojik ve Antropolojik Değerlendirmesi: II- Os Occipitale Varyasyonları ve Radyolojik Özellikleri”. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24 (1): 18-35.

Coppa, A., Cucina, A., Lucci, M., Mancinelli, D. &Vargiu, R., (2007). “Origins and Spread of Agriculture In Italy: A Nonmetric Dental Analysis”. American Journal of Physical Anthropology 133: 918-930.

Coppa, A., Cucina, A., Lucci, M., Mancinelli, D., Vargiu, R. & Calcagno, J.M. (1998). “Dental Anthropology of Central-Southern, Iron Age Italy: The Evidence of Metric Versus Nonmetric Traits”. American Journal of Physical Anthropology 107: 371-386.

Corruccini, R.S. & Potter, R.H.Y. (1981). “Developmental Correlates of Crown Component Asymmetry and Occlusal Discrepancy”. American Journal of Physical Anthropology 55: 21-3 1.

Corruccini, R.S. (1974). “An Examination of The Meaning of Cranial Discrete Traits For Human Skeletal Biological Studies”. American Journal of Physical Anthropology 40: 425-446.

Corruccini, R.S., Sharma, K. & Yappotter, R.H. (1986). “Comparative Genetic Variance and Heritability of Dental Occlusal Variables in U.S. and Nortwest Indian Twins”. American Journal of Physical Anthropology 70: 293-299.

Crawford, M.H. (2000). “Anthropological genetics in the 21st Century: Introduction”. Human Biology 72(1): 3-13.

Dahlberg, A.A. (1963). “Analysis of The American Indian Dentition. In Dental Anthropology”. Ed. D.R. Brothwell, pp. 149-78. New York: Pergamon Press.

Delgado-Burbano, M.E. (2007). “Population Affinities of American Colombians To Sub-Saharan African Based on The Dental Anthropology”. Homo 58:329-356.

Eroğlu, S. & Erdal, Y.S. (2008). “Why did the frequency of palatine torus increase in the ancient Anatolian populations?” Homo 59: 365-382.

Eroğlu, S. (2005). Anadolu'da Bazı Eski İnsan Topluluklarında Biyolojik Uzaklıkların Belirlenmesi. (Doktora Tezi), H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Eroğlu, S. (2008). “The frequency of metopism in Anatolian populations dated from the Neolithic to the first quarter of the 20th Century”. Clinical Anatomy 21: 471-478.

Garn, S.M., Lewis, A.B. & Kerewsky, R.S. (1966). “Bilateral Asymmetry and Concordance in Cusp Number and Crown Morphology Of The Mandibular First Molar”. Journal of Dental Research 45: 1820.

Greene, D.L. (1982). “Discrete Dental Variations and Biological Distances of Nubian Populations”. American Journal of Physical Anthropology 58: 75-79.

Grüneberg, H., (1952). “Genetical Studies on The Skeleton of The Mouse. IV. Quasi-Continuous Variations”. Journal of Genetics 51:95-114.

Guttman, R., Guttman, L. & Rosenzweig, K.A. (1967). “Cross Ethnic Variation in Dental, Sensory and Perceptual Traits: A Nonmetric Multibivariate Derivation of Distances For Ethnic Groups and Traits”. American Journal of Physical Anthropology 27: 259-276.

Gümüşburun, E. & Ceyhan, O. (1986). “Sivas'da Metopism Oranının Araştırılması”. Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dergisi 8: 155-162.

Gümüşburun, E., Katkıcı, U., Sevim, A., Erdil, H., Adigüzel, E. & Güleç, E. (1998). “Kafa İskeletinin Üç Değişik Tipinde Sutura Metopica ile İlgili Bir Çalışma”. Antropoloji Dergisi 13: 207-212.

Haneji, K., Hanihara, T., Sunakawa, H., Toma, T. ve Isida, H., (2007). “Non-Metric Dental Variation of Sakishima Islanders, Okinawa, Japan: A Comparative Study Among Sakishima and Neighboring Populations”. Anthropological Science 115: 35-45.

Hanihara, T. (2008). “Morphological Variation Of Major Human Populations Based on Nonmetric Dental Traits”. American Journal of Physical Anthropology 136: 169-182.

Hanihara, T.H. (1992). “Dental ve Cranial Affinities Among Populations of East Asia and The Pasific: The Basic Populations in East Asia”. IV. American Journal of Physical Anthropology 88: 163-182.

Harris, E. (1980). “Sex Differences İn Lingual Marginal Ridging on the Human Maxillary Central inciso”r. American Journal of Physical Anthropology 52.541-548.

Harris, E.F. (1977). Anthropologic and Genetic Aspects of The Dental Morphology of Solomon Islanders, Melanesia. Ann Arbor: Michigan University Microfilms.

Harris, E.F. ve Bailit, H.L. (1980). “The Metaconule: A Morphologic and Familial Analysis of A Molar Cusp in Humans”. American Journal of Physical Anthropology 53: 349-358.

Harris, E.F. ve Nweeia, M.N., (1980). “Dental Asymmetry as a Measure of Environmental Stress İn The Ticuna Indians of Colombia”. American Journal of Physical Anthropology 53: 133-142.

Haydenblit, R. (1996). “Dental Variation Among Four Prehispanic Mexican Populations”. American Journal of Physical Anthropology 100: 225-246.

Higa, T., Hanihara, T., Sunakawa, H. & Isida, H. (2003). “Dental Variation of Ryukyu Islanders: A Comparative Study Among Ryukyu, Ainu and Other Asian Populations”. American Journal of Human Biology 15: 127-143.

Hillson, S., (1996). Dental Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Irish, J.D. & Konigsberg, L. (2007). “The ancient inhabitants of Jabel Moya Redux: Measures of population affinity based on dental morphology”. International Journal of Osteoarchaeology 17: 138-156.

Irish, J.D. & Turner, C.G. (1990). “West African Dental Affinity of Late Pleistocene Nubians: Peopling Of The Eurafrican-South Asian Triangle II”. Homo 41: 42-53.

Irish, J.D. (1997). “Characteristic High-and Low-Frequency Dental Traits Sub-Saharan African Populations”. American Journal of Physical Anthropology 102: 455-467.

Irish, J.D. (2005). “Population Continuity Vs. Discontinuity Revisited: Dental Affinities Among Late Paleolithic Through Christian-Era Nubians”. American Journal of Physical Anthropology 128: 520-535.

Johnson, A.L. ve Lovell N.C. (1994). “Biological Differentiation At Predynastic Naqada, Egypt: An Analysis Of Dental Morphological Traits”. American Journal of Physical Anthropology 93: 427-433.

Kaestle, F.A. ve Horsburgh, K.A., (2002). “Ancient DNA in Anthropology: Methods, Applications and Ethics”. Yearbook of Physical Anthropology 45: 92-130.

Kieser, J.A., Groeneveld, H.T. ve Da Silva, P.C.F., (1997). “Dental Asymmetry, Maternal Obesity and Smoking”. American Journal of Physical Anthropology 102: 133-139.

Klung, S.T. ve Witwer-Backofen, U., (1983). “Diskreta im populations vergleich”. Homo, 34(3-4): 153-168.

Krogman, W.M. (1934). “Racial and individual Variation in Certain Facio-Dental Relaltionships”. Journal of Dental Research 14: 277-296.

Lee, G.T.R. ve Goose, D.H. (1972). “The inheritance of Dental Traits in A Chinese Population in The United Kingdom”. Journal of Medical Genetics 9: 336-339.

Matsumura, H. & Hudson, M.J., (2005). “Dental Perspectives on The Population History of Southeast Asia”. American Journal of Physical Anthropology 127: 182-209.

Mayhall, J.T. & Saunders, S.R. (1985). “Dimensional and discrete dental trait asymmetry relationships”. American Journal of Physical Anthropology 69: 403-411.

Mayhall, J.T. (2000). “Dental Morphology: Techniques and Stategies”. Katzenberg, MA, Saunders SR. (Ed). Biyological Anthropology of The Human Skeleton. Willey-Liss. New York P. 103-135.

Molnar, S. (2002). “Human Variation: Races, types and ethnic groups”. New Jersey, Pearson Education, Inc.

Nichol, C.R. & Turner II C.G. (1986). “Intra-and interobserver concordance in classifying dental morphology”. American Journal of Physical Anthropology 69: 299-315.

Nichol, C.R., (1989). “Complex Segregation Analysis of Dental Morphological Variants”. American Journal of Physical Anthropology, 78: 37-59.

Noss, J.F., Scott, G.R. Potter, R.H.Y. ve Dahlberg, A.A. (1983). “Fluctuating Asymmetry in Molar Dimensions and Discrete Morphological Traits in Pima Indians”. American Journal of Physical Anthropology, 61: 437-445.

O'rourke, D. (2002). “Genetics, geography and human variation”. S. Srinson, B. Bogin, R. Huss-Ashmore & D. O'rourke (Ed.), Human Biology: An Evolutionary and Biocultural Perspective, Kanada, Wiley-Liss, Inc., pp. 87-134.

Özer, İ. & Güleç, E. (2000). “Eski Anadolu Toplumlarının Kladistik Analizi: Dilkaya Toplumu”. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 15: 93-99

Özer, İ., Sevim, A., Pehlevan, C., Arman, O., Gözlük. P. & Güleç, E. (2000). “Karagündüz Toplumunda Epigenetik Karakterler”. Arkeometri Sonuçları Toplantısı. 15:101-108.

Perizigian, A.J. (1977). “Fluctuating Dental Asymmetry: Variation Among Skeletal Populations”. American Journal of Physical Anthropology 47: 81-88.

Pietrusewsky, M. (2000). “Metric analysis of skeletal remains: Methods and application”. Biological Anthropology of the Human Skeleton, Wiley-Liss. Inc.

Potter, R.H.Y. & Nance, W.E., (1976). “A Twin Study of Dental Dimension I. Discordance, Asymmetry, and Mirror imagery”. American Journal of Physical Anthropology 44: 391-396.

Potter, R.H.Y. Nance, W.E., Yu, PL. & Davis, W.B. (1976). “A Twin Study of Dental Dimension. II. Indipendent Genetic Determinants”. American Journal of Physical Anthropology 44: 397-412.

Prowse, T.L. ve Lovell, N.C. (1996). “Concordance of cranial and dental morphological traits and evidence for endogamy in Ancient Egypt”. American Journal of Physical Anthropology 101: 237-246.

Saunders, S.R. ve Mayhall, J.T. (1982). “Fluctuating asymmetry of dental morphological traits”. Human Biology 54: 789-799.

Schaefer, K., Lauc. T., Mitteroecker, P., Gunz, P. & Bookstein, F.L. (2006). “Dental Arch Asymmetry in an Isolated Adriatic Community”. American Journal of Physical Anthropology 129: 132-142.

Schwartz, G.T. ve Dean, M.C., (2006). “Sexual Dimorphism in Modern Human Permanent Teeth”. American Journal of Physical Anthropology 128: 312-317.

Scott, G.R. ve Turner II, C.G., (1988). “Dental Anthropology”. Ann. Rev. Anthropol. 17: 99-126.

Scott, G.R. ve Turner II, C.G., (1997). “The Anthropology of Modern Human Teeth: Dental Morphology and Its Variation”. In Recent Human Populations. University of Cambridge Press. Cambridge.

Scott, G.R. ve Turner II, C.G., (2008). “History of Dental Anthropology”. Irish JD & Nelson GC. (Ed.) Technique and Application in Dental Anthropology. University of Cambridge Press. Cambridge.

Scott, G.R., (1980). “Population Variation of Carabelli Trait”. Human Biology 52: 63-78.

Self S.G. ve Leamy L., (1978). “Heritability of Quasi Continuous Skeletal Traits In A Randombred Population of House Mice”. Genetics 88: 109-120.

Smith, P. ve Shegev, M., (1988). “The Dentition of Nubians From Wadi Haifa, Sudan: An Evolutionary Perspective”. Journal of The Dental Association of South Africa 43:53941.

Sofaer, J.A., (1969). “The Genetics and Expression of a Dental Morphologic Variant in The Mouse”. Arch. Oral Biol. 14: 1213-1223.

Sofaer, J.A., (1970). “Dental Morphologic Variation and the Hardy-Weinberg Law”. Journal of Dental Research 49: 1505-1508.

Sokal, R.R. & Sneath, P.H.A., (1963). Principles of Numerical Taxonomy. San Francisco: W.H. Freeman.

Staley, R.N. & Green, L.J., (1974). “Types of Tooth Cusp Occurrence Asymmetry İn Human Monozygotic and Dizygotic Twins”. American Journal of Physical Anthropology 40:87-96.

Synder, R.G., Dahlberg, A.A., Snow, C.C. & Dahlberg, T. (1969). “Trait Analysis of The Dentition of The Tarahumara Indians and Mestizos of The Sierra Madre Occidental”, Mexico. American Journal of Physical Anthropology 31: 65-76.

Towsend G.C. ve Martin N.G., (1992). “Fitting Genetic Models To Carabelli Trait Data In South Africa Twins”. Journal of Dental Research 71: 403-409.

Turner II, C.G., Nichol, C.R., & Scott, G.R. (1991). “Scoring Procedures For Key Morphological Traits of The Permanent Dentition: The Arizona State University Dental Anthropology System”. In: Kelley M.A., Larsen C.S., Eds. Advance in Dental Anthropology. New York, P 13-31.

Ullinger, JM. Sheridan, SG. Hawkey, DE. Turner II, CG. (2005). “Bioarchaeological Analysis Of Cultural Transition in The Southern Levant Using Dental Nonmetric Traits”. American Journal of Physical Anthropology 128: 466-476.

Williams, S.R., Chagnon, N.A. & Spielman, R.S. (2002). “Nuclear and Mitochondrial Genetic Variation in The Yanomamö: A Taste Case For Ancient DNA Studies Of Prehistoric Populations”. American Journal of Physical Anthropology 117: 246-259.

Wilmink, F.W. & Uytterschaut, H.T. (1984). “Cluster Analysis, History, Theory and Applications”. G.N. Van Vark & W.W. Howells (Ed.). Multivariate Statistical Methods in Physical Anthropology. D. Reidel Publishing Company. p. 135-175.

Wittwer-Backofen, U. (1987). “Anthropologısche Untersuchungen Des Bizantinischen Friedhofs Boğazköy-Hattuşaş”. Araştırma Sonuçları Toplantısı 4: 89-96.

Wood, B.F. & Green, L.J. (1969). “Second Premolar Morphologic Trait Similarities in Twins”. Journal of Dental Research 48: 74-87.