İki Aşamalı Genetik Kavramlar Tanı Testi Geliştirme Ve Geçerlik Çalışması/Developing And Validating A Two Tier Mendel Genetics Diagnostic Test

Mustafa Çakır, Begüm Aldemir
5.816 864

Öz


Bu çalışmanın amacı üniversite ve başarılı lise sınıflarında kullanılmak üzere iki aşamalı genetik kavram tanı testi (GKTT) geliştirmek ve bu testin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. İki aşamalı tanı testi geliştirme süreci üç adım içerir: konu içeriğinin belirlenmesi, öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarının tespit edilmesi, teşhis testinin geliştirilmesi. Toplam 16 maddeden oluşan test Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 120 (87 bayan, 33 erkek) öğretmen adayına uygulanmıştır. Madde ve test analizleri sonunda testin güvenirliği, maddelerin güçlük ve ayırt edicilik indeksleri, çeldirici fonksiyonları tespit edilmiştir. Analiz sonucunda 16 maddelik testten 4 madde çıkarılmış ve GKTT toplam 12 maddeden oluşmuştur. Testin güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 0,73 olarak bulunmuştur. Geçerlik çalışması için uzman görüşleri alınmış ve belirtke tablosu hazırlanmıştır. Madde analizleri madde güçlük indekslerini 0,33 ile 0,60 değer aralığında vermiştir. Test ortalaması 5,54 ve testin ortalama güçlüğü 0,46'dır. Madde ayırt-edicilik indeksleri 0,31 ile 0,72 arasındadır.

Abstract

The purpose of this study was to develop a reliable and valid two-tier diagnostics instrument designed to investigate college level biology students' understandings of genetics concepts. The Concepts Diagnostic Test was developed by using procedure that had three general steps: defining the content boundaries of the test, obtaining information about student teachers' misconceptions, and diagnostic instrument development. During this process a concept map was created and propositional statements representing the relevant genetics concepts were listed. Additionally, common Mendelian genetics misconceptions among biology students were identified. The final Genetics Concepts Diagnostic Test consisted of 12 two-tier items. The reliability coefficient (Cronbach alpha) for the whole test was 0.73. The range of values for the discrimination index was from 0.31 to 0.72 and the overall average difficulty index was 0.46. The diagnostic instrument was administered to 120 prospective biology teachers at Marmara University. Participants consisted of 87 females and 33 males. The common misconceptions on genetics were identified through analysis of the items from the instrument. Finally, the two-tier instrument is appended.Tam metin:

PDF

Referanslar


Ausubel, D.P. (1968). The psychology of meaningful verbal learning. NY: Grune and Stratton.

Anderson, D.L., Fisher, K.M., & Norman, G.J. (2002). “Development and evaluation of the conceptual inventory of natural selection”. Journal of research in science teaching. Cilt: 39, Sayı: 10. (952-978).

Banet, E., & Ayuso, E. (2000). “Teaching genetics at secondary school: A strategy for teaching about the location of inheritance information”. Science Education. Cilt: 84, Sayı: 1. (313-351).

Bernhisel, S. M. (1999). Measuring preservice and inservice biology teachers' understanding of selected biological concepts. Unpublished Dissertation.Utah: Utah State University.

Brainsford, J.D., Brown, A.L. & Cocking, R.R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. Washington, DC: The National Academy Press.

Briggs, D.C., Alonzo, A.C., Schwab, C., & Wilson, M. (2006). Diagnostic assessment with ordered multiple-choice items. Educational Assessment. Cilt: 11 Sayı: 1. (33-63).

Chen, C.C., Lin, H.S., & Lin, M.L. (2002). “Developing a two-tier diagnostic instrument to assess high school students' understanding-the formation of images by a plane mirror”. Proceedings of the National Science Council, 12(3), 106-121.

Griffard, P. B. (2001). “The two-tier instrument on photosynthesis: What does it diagnose?” International Journal Science Education. Cilt: 23, Sayı: 10. (1039-1052).

Suen, H.K. (1990). Principles of test theories. L. Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.

Jang, N. H. (2003). Developing and validating a chemical bonding instrument for korean high school students. Unpublished Dissertation. Missouri: The Faculty Graduate School University.

Johnson, S.K., & Stewart, J. (2002). “Revising and assessing explanatory models in a high school genetics class: A comparison of unsuccessful and successful performence.” Science Education. Cilt: 86, Sayı: 4. (462-480).

Karataş, F. Ö., Köse, S., ve Coştu, B. (2003). “Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 13, Sayı: 1. (54-69).

Odom, A.L., & Barrow, L.H. (1995). “Development and application of a two-tier diagnositc test measuring college biology students' understanding of diffusion and osmosis after a course of instruction”. Journal of Research in Science Teaching. Cilt: 32, Sayı: 1. (45-61).

Pfundt, H., & Duit, R. (2009). “Bibliography: Students' and teachers' conceptions and science education”. Kiel: IPN. http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html

Robinson, W., Lewis, J., & Leach, J. (2000). “Young people's understanding of the nature of genetic information in cells of an organism”. Journal of Biological Education. Cilt: 35, Sayı: 1. (29-36).

Smith, M.K., Wood, W. B., & Knight, J.K. (2008). “The genetics concept assessment: A new concept inventory for gauging student enderstanding of genetics”. Life Sciences Education. Sayı: 7. (277-282).

Tatar, N. ve Cansüngü Koray, Ö. (2005). “İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin 'Genetik' Ünitesi Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi”. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt: 13, Sayı: 2. (415-426).

Temelli, A. (2006). “Lise Öğrencilerinin Genetikle İlgili Konulardaki Kavram Yanılgılarının Saptanması”. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt: 14, Sayı: 1. (73-82).

Thomson, N., & Stewart, J. (2003). “Genetics in inquiry: Strategies and knowledge geneticists use in solving transmission genetics problems”. Science Education. Cilt: 87, Sayı: 1. (160-180).

Treagust, D. F. (1988). “Development and use of diagnostic tests to evaluate students' misconceptions in science”, International Journal of Science Education. Cilt: 10, Sayı: 2. (159-169)

Treagust, D. F. & Haslam, F. (1986). “Evaluating secondary students' misconceptions of photosynthesis and respiration in plants using a two-tier diagnostic instrument”. 59. National Association for Research in Science Teaching Kongesine sunulmuş bildiri.