Cumhuriyet Döneminde Yerel Bankacılık: Akhisar Tütüncüler Bankası Örneği/ Local Bankıng In Republıcan Era: The Case Of Akhisar Tobacco Bank

Hamdi Doğan
3.089 610

Öz


Ekonominin para ve kredi ihtiyacını karşılayan kurumlar olan bankalar tarih boyunca ülke ekonomileri için hep önemli olmuştur. Ülke ekonomilerinin gelişme süreci ile bankacılık faaliyetleri arasında yakın bir ilişki bulunmakta olup, ülkelerin ekonomik yapısı da bankacılıktaki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Bu çalışmada tarihte ilk bankacılık hizmetlerinin gelişim süreci incelendikten sonra Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki para-ekonomi il


Tam metin:

PDF