Hazırlık Sınıflarında Öğretilen Sözcük Bilgisi ve Bu Sözcük Bilgisinin Öğrencilerin Sonraki Akademik Yaşamlarındaki Kullanılabilirliği

Banu İnan, Doğan Yüksel
2.601 620

Öz


Çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için içerik bilgisi ile hedef yabancı dilin aynı anda öğretilmesi üzerinde duran öğretim programlarına yönelik ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Öğrenciler üniversiteden mezun olduklarında sadece alan bilgisine değil aynı zamanda yabancı dil bilgisine sahip olduklarını kanıtlamaları şartıyla iyi konumlarda çalışabilmekte ve geleceklerine daha iyi yön verebilmektedir. Bu iki beceriyi öğrencilere eşit zamanda kazandırabilecek bir yöntem olan “İçerik Odaklı Dil Öğretimi” son yıllarda dil öğretim müfredatlarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu önem dikkate alındığında, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfı sonrası bölümlerine gittiklerinde, alanlarıyla ilgili hedef dilde yazılmış makale ve kitapları okuyup anlayabilmeleri için gerekli okuma becerileri ve sözcük bilgilerini vurgulayan bir yabancı dil müfredatının bulunmasının gerekliliği çok daha fazla anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir devlet üniversitesindeki hazırlık sınıfı öğrencilerine öğretilen sözcük bilgisini analiz etmek ve bu sözcükleri hazırlık sınıfı sonrası bölümlerine gittiklerinde ihtiyaç duyacakları sözcüklerle karşılaştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Sözcük bilgisi, İçerik odaklı dil öğretimi, Kelime öğretimi.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Eldridge, J., & Neufeld, S. (2009). “The Graded Reader is Dead. Long Live the Electronic Reader”. The Reading Matrix, 9(2), 224-244.

Nation, I.S.P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. UK: CUP.

Nation, I.S.P. & Webb, S. (2011). “Content-Based Instruction and Vocabulary Learning”. In E. Hinkel (Ed.) Volume 2, Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. New York: Routledge.

Richards, J. C. (1985). The context of language teaching. UK: CUP.

Richards, J., & Rodgers, T. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Schmitt, N. (1997). “Vocabulary Learning Strategies”. In Schmitt, N. and McCarthy, M. (eds.) Vocabulary: Description, Acquisition, and Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press.

Snow, M. A., & Brinton, D. (1997). “The Content-Based Classroom: Perspectives on Integrating Language and Content”, White Plains, NY: Longman.

Snow, A. M., Met, M., Genesee, F. (1989). “A Conceptual Framework for the Integration of Language and Content in Second/foreign Language Instruction”. TESOL Quarterly, 23 (2), pp.201-217.

Stevick, E. (1971). Adapting and Writing Language Lessons, Washington D. C.: Foreign Service Institute.

Stryker, S. B., & Leaver, B. L. (Eds.). (1997b). Content-Based Instruction in Foreign Language Education: Models and Methods.Washington, D. C.: Georgetown University Press.

Wilkins, David A. (1972). Linguistics in Language Teaching. Cambridge, MA: MIT Press.

Yeniay, Z. D. (2008). Erken Yaşta Öğrenenler için Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İçerik Odaklılık. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.