: Dergimize Yazı Yükleyecek Yazarların Dikkatine

  • Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınızı öncelikle yazım kurallarımıza göre düzenleyiniz.
  • Gönderilen yazılar için en fazla sayfa sayısı 20'dir.
  • Kabul edilen yazıların benzerlik oranı, Urkund (İntihal) yazılım programı kullanılarak kontrol edilmektedir.
  • Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmiş olması gerekmektedir.
  • Dergimize yazınızı yüklerken, yazınız Türkçe ise başlığını aşağıdaki şekilde yükleyiniz:

Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımlarının Üniversite Öğrencilerinin Genel Fizik Laboratuarı I Dersindeki Başarı ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi/Effect of Inquiry Based Learning Approaches on University Students' Academic Achievement and Science Process Skills in General Physics Laboratory Course

  • Dergimize yazınızı yüklerken, yazınız İngilizce ise başlığını aşağıdaki şekilde yükleyiniz:

Effect of Inquiry Based Learning Approaches on University Students' Academic Achievement and Science Process Skills in General Physics Laboratory Course/Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımlarının Üniversite Öğrencilerinin Genel Fizik Laboratuarı I Dersindeki Başarı ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

  • Yazınızın Özetini, Anahtar Kelimeleri, İngilizce özet (Abstract) ve anahtar kelimeleri (Keywords) ÖZET kısmına yükleyiniz. Yazınızın kaynakçasını REFERANSLAR kısmına yüklemeyi unutmayınız.

 

  • Bütün yazarlarla ilgili bilgileri (yazar sırasına göre) eksiksiz doldurunuz.


ISSN: 1304-429X