Yayın politikası

Odak ve kapsam

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda 4 defa (Mart, Haziran Eylül ve Aralık) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalısma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylastıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Gönderilen yazılar için en fazla sayfa sayısı 20'dir. Dergimize gönderilen yazıların benzerlik oranı, İntihal yazılım programı kullanılarak kontrol edilmektedir.

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne gönderilen yazıların değerlendirme politikaları aşağıdaki gibidir: Gönderilen yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör/editörler ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir.Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, İntihal yazılım programı kullanılarak benzerlik oranı kontrol edilir. Benzerlik oranı %20'in altında ise, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan iki hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin gönderilir.

İki hakemin de “Yayımlanması uygundur.” şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı,  Yayın Kurulunun belirleyeceği sayıda yayımlanır. İki hakemin de “Yayımlanması uygun değildir.” şeklinde görüş bildirmesi halinde ise yazı dergide yayımlanmaz. Yazının yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir; yazının yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur. Yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.Yazarlar, hakemlerce düzeltme istenmesi durumunda gönderdikleri yazı ile ilgili hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Bununla birlikte eleştiri ve önerilerle ilgili olarak katılmadıkları hususlar olursa bunları ayrı bir sayfada gerekçeleriyle birlikte açıklamalıdır. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi halinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Dergi editörleri gerektiğinde makalede içeriği etkilemeyen küçük değişiklikler yapabilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları ve yazı hakkındaki yazışmalar dergi otomasyonu içinde arşivlenir.

 

Yayın sıklığı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) kağıt basım ve açık dergi sistemi ile yayımlanır.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Arşivleme

Bu dergi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Endeksler

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez yayımlanan sosyal bilimler içerikli akademik bir dergidir.

Dergimiz, aşağıdaki veritabanları ve endekslerde taranmaktadır.

                                  

 


ISSN: 1304-429X